Esteu aquí

Cultura per la independència

Cultura per la independència
Assemblea Sectorial: 
Cultura per la independència

Descarregar Bases de Gramenet

 

Pensem que les nacions s'expressen amb les idees, pensaments, obres i accions amb què contribueixen cadascun dels ciutadans que la conformen. La identitat nacional és, per tant, la resultant que s'ha anat dipositant amb el temps, la qual, dinàmicament, tant rep contactes forans com alhora penetra en altres àmbits més enllà del territori que li és propi. El balanç equilibrat dels elements consolidats i de les noves aportacions, és a dir, del vell i del nou, de tota època –remota, antiga, recent, coetània– en garanteix coneixement, profunditat, consciència i vitalitat. De la mateixa manera, la recepció majoritària d'elements culturals forans fan difícil la cohesió perquè es dissol el sentit de la pertinença i de la sempre imprescindible autocrítica. Tots som cultura.

Defensem la idea que l’accés a la cultura comença pel dret a l’educació sense privilegis. L’escola cal que incentivi l’enriquiment personal el qual no s’ha de reduir a les etapes d’escolarització obligatòries. La cultura és un dret equiparable a les necessitats peremptòries com la salut, l’habitatge i la feina. Creiem que la vitalitat cultural d’una societat és un bon indicador del nivell participatiu i lliure dels ciutadans. La cultura de les societats lliures assegura la confiança de les diferents sensibilitats i en conseqüència enforteix la democràcia.

Sabem que la cultura catalana ha anat lligada, indestriablement, a la utilització i defensa de la llengua pròpia, la qual, pel fet d'haver estat minoritzada, requereix d’una protecció especial.

Volem sensibilitzar a tots aquells que interveniu en el món de la cultura (treballadors, pensadors, artistes, empresaris, gestors culturals, dinamitzadors, càrrecs polítics) i us convidem a debatre i construir una proposta de política cultural al servei del poble català, ara que s'obre l'oportunitat històrica de constituir un nou estat modern, just, igualitari, democràtic, participatiu.

Així, doncs, ens proposem: analitzar l'estat actual de la cultura; identificar-ne els diferents agents; acollir les propostes dels creadors; contrastar-les sempre que sigui possible amb les polítiques culturals i estratègies de l’Administració, ens polítics, institucions públiques i privades, i tota mena de centres de formació, exhibició i programació cultural  museus, arxius, biblioteques, auditoris, teatres, ateneus, agrupacions i associacions recreatives, associacions d’espectadors, etc.).

Com no pot ser altrament confiem amb l'ajut, la informació, la generositat i l’experiència de les altres sectorials de l’ANC per tal d’encaixar de la millor manera possible els mateixos anhels. I esperem que, en l’actual cruïlla històrica, malgrat la composició social heterogènia i les sensibilitats distintes del nostre país, per damunt de tot s’imposarà l'esforç, la comprensió, el talent, el coratge i la lucidesa del món de la cultura per tal d’acordar moltíssimes veus en la construcció de la independència dels catalans. Treballem, doncs, des d’ara mateix per una República Catalana exemplar, culte, desvetllada i feliç.