Esteu aquí

Rigor i imparcialitat

Dimarts, 13 Març, 2018

Nota de Junta Electoral 

La Junta Electoral que organitza les actuals eleccions al Secretariat Nacional de l'Assemblea Nacional Catalana va preveure ahir a la nit que les seves decisions generarien controvèrsia, per la popularitat d'algunes de les persones que havia hagut d'excloure de les llistes definitives de candidats. Per això ampliem l'explicació sobre els motius d'exclusió en aquesta segona nota. Hem comunicat per correu, en primer lloc, la decisió a cada candidat exclòs, en un missatge individual. Hem publicat a continuació una nota, preparada anit, publicada avui dimarts al migdia, que enumera els tres motius més freqüents d'exclusió, tres motius que són esssencialment assemblearis:

(1) No presentar un aval territorial formalitzat --és un requisit per poder presentar la candidatura, un filtre que ha estat senzill de superar per a un centenar llarg de candidats, el qual té per finalitat evitar que persones no actives dins l'Assemblea Nacional Catalana, ni conegudes per la seva activitat independentista, puguin postular-se com a membres elegibles del Secretariat Nacional.

(2) Ocultar informació rellevant sobre les afinitats polítiques --l'article 6.5 del Reglament electoral és ben clar i era una condició coneguda pels candidats: "Per a ser elegible, cal no ostentar càrrecs orgànics nacionals de cap partit polític ni ocupar llocs de responsabilitat en àmbits polítics ni percebre retribució o sou de cap partit polític, des de la presentació de la candidatura fins a la finalització del mandat. S'entendrà com a lloc de responsabilitat en àmbits polítics el fet de formar part d'una candidatura a unes eleccions, ésser càrrec electe o ocupar un càrrec de designació política.". Es tracta d'una exigència prèvia que tracta de preservar la independència política dels futurs membres del Secretariat Nacional a la vegada que permet que s'hi presentin militants de base dels partits (inversament, és important recalcar que l'Assemblea no pot exigir ni impedir que un secretari nacional que renuncia o que acaba el seu mandat es presenti en les llistes d'un partit polític, ja que si plantegés aquesta exigència coartaria la llibertat política d'aquella persona).

(3) Fer campanya electoral utilitzant mitjans diferents dels que s'han establert --és una restricció expressa del Reglament electoral, que havia estat comunicada a tots els candidats i que ha estat objecte de consulta durant els darrers dies (hi ha hagut candidats que han hagut d'anul·lar entrevistes, presentacions, participació en actes i tertúlies per respectar la restricció). El Reglament de les eleccions protegeix el dret de qualsevol membre actiu de l'Assemblea d'arribar al Secretariat Nacional procurant la igualtat de condicions amb altres candidats que són més coneguts dels socis pel seu accés habitual als mitjans de comunicació. Els mecanismes de campanya de l'Assemblea són, durant la campanya, únicament tres, de caràcter absolutament igualitari: (a) la descripció de la pròpia candidatura mitjançant un formulari únic i la seva publicació alfabètica en el web de l'Assemblea; (b) la participació en els actes de campanya organitzats per les assemblees territorials, oberts a tots els candidats, i (c) les intervencions en el fòrum que s'habilita els darrers dies de campanya, en el qual els socis poden plantejar preguntes a tots els candidats.

El motiu específic d'exclusió ha estat comunicat a cada candidat de manera individualitzada. No consignarem públicament el detall de les exclusions per protegir les dades personals dels candidats, sobretot les d'afiliació política (des del moment que han estat exclosos de les llistes definitives, els candidats han deixat de tenir cap obligació de proporcionar les seves dades personals als socis de l'Assemblea).

Les candidatures han de complir uns requisits clars i objectius. Tots els candidats va rebre un missatge de correu en què es facilitava la formalització de la candidatura i les restriccions a què estava sotmesa, amb enllaços al Reglament i al cronograma de les eleccions --la immensa majoria dels candidats ha estat admesa. La Junta Electoral ha de regir-se pel Reglament aprovat pel Secretariat Nacional i no pot fer-hi excepcions, ja que seria un greuge per a aquelles persones que, sabent que no complien algun requisit, van optar per no presentar la seva candidatura.

Junta Electoral
Assemblea Nacional Catalana