Esteu aquí

Economia Social i Solidària per la independència

Assemblea Sectorial: 
Economia Social i Solidària per la independència

Manifest de constitució

Els i les sotasignants, persones implicades en diferents àmbits de consum, producció, intercanvi, comercialització i finançament; sota forma de cooperativa, societat laboral, empresa d’inserció, associació, fundació i/o xarxa d’intercanvi; que formen part de l’Economia Social i Solidària, ens constituïm en Assemblea Sectorial d’Economia Social i Solidària de l’Assemblea Nacional Catalana.

L’Economia Social i Solidària designa la subordinació de l’economia a la seva finalitat, que es la de proveir, de manera sostenible, les bases materials per al desenvolupament personal, social i ambiental de l’esser humà;  que es construeix a partir d’allò local i allò micro fins a l’àmbit global i macro com a expressió de l’autodeterminació en l’àmbit econòmic fent reals els valors associats al paradigma de la sostenibilitat: individual, social/nacional i ecològica.

Considerem que una societat autodeterminada ha de  desenvolupar l’autonomia individual, autogestionar-se econòmicament, autoequilibrar-se ecològicament, autoorganitzar-se per decidir sobre els afers públics i autodeterminar-se nacionalment.

Entenem la nació com a procés dinàmic, en continua evolució, creada pels essers humans ubicats en un territori, relacionant-se entre ells construint una llengua i una cultura, en relació amb el medi natural, construint i utilitzant institucions socials comunes tot vertebrant un espai econòmic-comunitari. I, en conseqüència, entenem la construcció del projecte nacional com a procés continuat d’autodeterminació social.

El moment cabdal que vivim, socialment i nacional, ens empeny a fer visible una realitat existent fonamentada en una altra manera de fer economia i empresa i a participar activament, aportant la nostra visió socioeconòmica transformadora,  a les etapes actuals i futures del procés d’emancipació nacional.

Per la independència política, social i econòmica

8 d’Abril de 2013

Barcelona

Països Catalans