Esteu aquí

Arquitectura, Edificació i Territori per la independència

Assemblea Sectorial: 
Arquitectura, Edificació i Territori per la independència

Estem vivint un moviment social històric: l’assoliment d’un Estat propi. Des de la Sectorial d'Arquitectura, Edificació i Territori de l’ANC tenim clars dos aspectes. Per una banda estem convençuts que els professionals del nostre sector tenim la responsabilitat d’aportar a la nostra  societat  tot  el  coneixement  i  la  creativitat que siguem  capaços perquè aquesta assoleixi  els  objectius  que  es  proposa. Per  altra banda  també  estem  convençuts  que l’assoliment  d’un  estat  propi   ens   brinda   la  millor   de   les   oportunitats   per  refer aquest castigadíssim sector.

La historia ens mostra que els moments més reeixits en el camp de l'arquitectura, l'art i la construcció (en el nostre país i arreu, en el nostre àmbit i en molts d’altres) van ser derivats de moments on els objectius eren a bastament compartits. Ara, aquest consens també s'està  assolint  implícitament  amb  el  procés  per aconseguir  un  estat  propi.  Des  de  la Sectorial ens hem proposat  reunir tots els professionals (arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers d’edificació, constructors, promotors, industrials, empresaris, ...) per treballar conjuntament. L’éxit d’aquesta voluntat de sumar dependrà de cadascú de nosaltres al llarg d'aquest camí.

L’objectiu doncs és clar i el temps i els medis ens obliguen a fer l’esforç de ser directes i sintètics. Ens donem un temps breu (que ja ha començat) per elaborar un argumentari que detecti les oportunitats més rellevants que ens ofereix la possibilitat de bastir  un Estat de
bell nou. Posant l’èmfasi en què aquestes oportunitats se situen davant nostre i cal assolir-
les.

Un nou estat ens permetrà grans oportunitats de millora en temes com la política d’habitatge     (nous     models,     facilitats     en     primera     residència,     incentivar     el lloguer,...), l’eficiència i transparència en la contractació pública d’obres i serveis,   o en l’enfocament propi de temes com la sostenibilitat, els serveis professionals, la tramitació de llicències, la normativa tècnica, el patrimoni, les noves infraestructures, la participació ciutadana o la qualificació del sòl. També, pel sol fet de ser-ho assolirem millores evidents com la capitalitat d’Estat per Barcelona, més recursos, més competències, canvi de marc legal i estalvi de temps i energies que ara dediquem a debats esterils.

Un cop elaborat aquest argumentari ens adreçarem a tots els col•lectius per tal d’explicar l’energia que un estat propi ens pot aportar, també en el nostre sector professional   . Iniciarem una campanya de presentacions arreu del territori i virtualment a la xarxa. També volem compartir-ho amb d’altres sectorials amb qui podem complementar i justificar les raons de partida de la majoria dels arguments: economistes, juristes, administració pública, empresaris o enginyers són sectorials amb força punts en comú.

Animeu-vos a participar amb l’ANC sectorial Arquitectura, Edificació i Territori, ara sí que és l’hora:

arquitectes@assemblea.cat