Het Duitse gerecht sluit de misdrijven van rebellie en opruiing uit. De politieke gevangenen moeten onmiddellijk worden vrijgelaten.

De ANC kondigt betogingen aan voor de Spaanse consulaten onder het motto: “De Spaanse justitie is de schande van Europa: laat de Catalaanse politieke gevangenen vrij.”

Het hof van Sleeswijk-Holstein besliste aan het Europese aanhoudingsbevel tegen  president Carles Puigdemont gevolg te geven, maar enkel voor het misdrijf van verduistering van overheidsgeld. De beschuldigingen van rebellie en opruiing werden uiteindelijk niet weerhouden. In het eerste geval omdat de rechter oordeelde dat in geen van de misdaden, waarvan Puigdemont wordt beschuldigd, geweld werd gepleegd (geweldpleging is een noodzakelijke voorwaarde voor de strafbaarheid). In het tweede geval omdat opruiing niet in het Duitse strafwetboek wordt opgenomen. Daarenboven heeft het hof beslist President Puigdemont vrij te laten onder voorwaarden terwijl zijn verdediging en het Duitse parket een mogelijk beroep bestuderen.

Daarom hebben de buitenlandse afdelingen van de Catalaanse burgerbeweging ANC vandaag zelfopgeroepen om te betogen voor de Consulaten van Spanje, onder het motto: “De Spaanse justitie is de schande van Europa: bevrijd de gevangenen”. In Catalonië wordt een betoging georganiseerd op zaterdag 14 juli om 19u onder het motto: “Noch gevangenis, noch ballingschap. Wij willen jullie thuis”, die zo een andere dimensie aanneemt. Het is een luid protest geworden voor vrijheid en om de beschuldigingen in te trekken.

Hoewel de misdrijven van rebellie en opruiing werden uitgesloten, oordeelde het hof van Sleeswijk-Holstein dat verduistering van overheidsgeld mogelijk kan zijn. Even ter herinnering: de Spaanse onderzoeksrechter Llarena en de Guardia Civil beweren dat  het Catalaanse referendum voor onafhankelijkheid van 1 oktober 2017 met overheidsgeld werd gefinancierd, maar de Spaanse minister van Financiën tot voor kort, Cristóbal Montoro, die de financiën van Catalonië onder zijn controle hield, heeft verschillende keren publiekelijk erkend dat geen enkele euro overheidsgeld voor het referendum werd gebruikt.

Deze beslissing, samen met de beslissing in mei van het Belgische gerecht om het Europees aamhoudingsbevel te verwerpen, betekent een zware slag voor rechter Llarena en het Spaanse gerecht. Want ondanks de uilevering, wordt het hele onderzoek uit Madrid in vraag gesteld en maakt het duidelijk dat er geen sprake is van de misdaad rebellie of opstand. Niet zonder belang is dat de mogelijke gevangenisstraffen voor verduistering 2 tot 6 jaar bedragen, wat veel lager is dan de respectievelijke 15 en 30 jaar voor de misdrijven van opruiing en rebellie. Verder zal binnen een paar dagen de beslissing van de Schotse justitie over de al dan niet uitlevering van de Catalaanse oud-minister Clara Ponsatí ook bekend worden gemaakt.

Geen enkele van de Catalaanse politici in ballingschap in België, Duitsland of Schotland kreeg voorhechtenis. Dit onthult de partijdigheid en de ongerechtvaardigde hardheid van het Spaanse gerecht, dat de aangeklaagde Catalaanse politici al maanden in de gevangenis houdt. Voor wat in Duitsland een onbestaand misdrijf van rebellie is, zitten sinds maanden in Spanje 9 Catalaanse  politieke en sociale leiders in de gevangenis. Bovendien wil de Spaanse rechter 6 van hen, die in het parlement zitten, hun mandaat afnemen. Dat zal het resultaat van de verkiezingen verdraaien. We eisen een onmiddellijke vrijlating van de gevangenen en de intrekking van de beschuldigingen.

Het is van grote betekenis dat de onderzoeksverrichtingen van rechter Llarena in verband met het voorarrest in strijd zijn met de verklaringen en aanbevelingen van Amnesty International en de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Rechten van de Mens. Deze organisaties hebben de achteruitgang van de mensenrechten in de Spaanse staat aangeklaagd en hebben opgedragen het politieke conflict via dialoog op te lossen.

Een complexe procedure dat 6 tot 9 maanden kan duren.

Carles Puigdemont werd op 25 maart jongstleden in Schleswig-Holstein aangehouden. Het Europeesaanhoudingsbevel werd door de Spaanse rechter Llarena enkele dagen hiervoor opnieuw geactiveerd. Op die manier werden Duitsland en Europa in het centrum van het Catalaanse politieke debat gekatapulteerd.De lange procedure ontknoopte vandaag met een kordate beslissing: geen rebellie, geen opruiing.

Niettegenstaande de beslissing om hem uit te leveren, vond het Duitse hof een voorarrest niet noodzakelijk. Dit staat in schril contrast met wat in Spanje gebeurt. Puigdemont blijft vrij in Duitsland tot het mogelijk beroep van de verdediging en/of de Duitse procureur wordt beslecht, eerst bij het Federale hof en daarna bij het Duitse Grondwettelijk Hof. De hele procedure kan nog 6 tot 9 maanden duren.