Esteu aquí

Regeneració Democràtica

Regeneració Democràtica

 

ARGUMENTARI BÀSIC:

La República catalana és la gran oportunitat que els ciutadans de Catalunya tenim per construir un estat veritablement democràtic, superar els dèficits que en aquest aspecte té l’Estat Espanyol i aconseguir una total regeneració de la política catalana.

L’Estat Espanyol sempre s’ha caracteritzat per tenir unes estructures molt rígides i per una enorme resistència al canvi. El règim polític actual, nascut amb la Constitució de 1978, ha demostrat la seva incapacitat per reformar-se i per adaptar-se a la realitat, i ha ocasionat l’allunyament de la política de molts dels seus ciutadans. I no ha volgut, explícitament, reconèixer la diversitat i el pluralisme polítics, essencials en una democràcia, cosa que ha portat als catalans a emprendre amb decisió la construcció d’un nou estat que respecti la seva identitat nacional i defensi els seus interessos.

La baixa qualitat de la democràcia espanyola es manifesta en multitud d’aspectes: uns partits polítics jeràrquics, centralitzats i rígids, amb un finançament poc transparent; les llistes tancades; la disciplina de vot i l’obediència; la manca de mecanismes de participació; una separació de poders fictícia, sense contrapoders efectius; la poca transparència en la presa de decisions; uns ens reguladors dirigits per “capturats” del poder. Tot això ha afavorit la partitocràcia, el caciquisme i el clientelisme, i, per tant, la corrupció. A més, últimament revifen els tics autoritaris de l’Espanya de sempre i la llibertat d’expressió i la de reunió estan amenaçades, i també la igualtat d’oportunitats per a tothom, sigui quin sigui el seu origen.

Catalunya és i serà sempre una minoria permanent dins Espanya, i, per tant, no tindrà mai capacitat ni força suficient per canviar les regles a favor dels interessos dels que hi vivim. Catalunya té 47 diputats al Congrés (13’4%) i 24 senadors (9%) i en una hipotètica modificació de la Constitució mai podran prosperar els plantejaments dels catalans, per unànimes que siguin. I una altra manifestació d’aquesta situació: el 74% dels representants dels catalans en el Parlament es van mostrar a favor de fer una consulta democràtica sobre el seu futur, i aquesta va ser rebutjada pel 90% dels diputats de la resta de l’Estat. Això posa de manifest que existeix un problema estructural que des de Catalunya no hi ha possibilitat de superar.

La conclusió és que només amb un estat propi es podrà garantir el respecte a la identitat nacional dels catalans i es farà possible el seu autogovern. El naixement de la República Catalana permetrà dissenyar de nou totes les institucions i adequar-les a les necessitats i potencialitats socials, econòmiques i polítiques dels catalans.

Dependrà de nosaltres crear unes estructures més participatives i transparents i que garanteixin una major efectivitat i control de les institucions polítiques, administratives i judicials. Cal un model polític nou que permeti una democràcia de qualitat:

 • Amb una real separació de poders, on cadascun controli i limiti els altres
 • Amb una legislació electoral moderna, llistes obertes o desbloquejades, limitació de mandats i  unes demarcacions adequades a la realitat
 • Establint sistemes de participació de la ciutadania: consultes, referèndums i altres mecanismes de democràcia directa
 • Amb transparència en la presa de decisions
 • Amb uns agents reguladors independents, que comptin amb recursos i mitjans suficients
 • Amb una judicatura i una fiscalia independents, amb sistemes més moderns de selecció
 • Amb una administració de justícia desburocratitzada, unes lleis processals que facilitin l’agilitat dels procediments, i amb la desaparició dels indults
 • Que garanteixi l’existència d’uns mitjans de comunicació independents, sense subvencions públiques que els facin deutors del poder
 • Amb una Administració Pública moderna, pròspera i eficient
 • Amb una estructura territorial descentralitzada, amb entitats locals amb competències i recursos suficients
 • Amb uns partits polítics amb funcionament democràtic i un finançament transparent
 • Amb instruments de control polític i penal per combatre la corrupció

Una democràcia de més qualitat atrau talent a la política, ajuda a combatre millor la corrupció, fa més transparent i neutra l’Administració, i garanteix les llibertats individuals i la seguretat.

Volem una regeneració democràtica profunda, i la independència i el procés constituent que ens hi durà son la millor oportunitat que tenim per fer-la efectiva.

 

Normativa catalana impugnada per l’Estat:

 • Llei 4/2010, de consultes populars per via de referèndum
 • Resolució 5/X del Parlament de Catalunya, 23 gener 2013, per la que s’aprova la Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya SENTÈNCIA A FAVOR ESTAT
 • Llei 10/2014, de consultes populars no referendàries i altres formes de participació ciutadana
 • Decret 129/2014, de convocatòria de la consulta popular no referendària sobre el futur polític de Catalunya    SENTÈNCIA A FAVOR ESTAT
 • Actuacions de la Generalitat relatives al procés de participació ciutadana del 9 de novembre      SENTÈNCIA A FAVOR ESTAT
 • Llei 3/2015, de mesures fiscals, financeres i administratives (en relació a les estructures d’estat)


Més informació:

https://assemblea.cat/?q=material
http://www.elclauer.cat/Institucions-de-Govern/animated/blocs/1.html
http://www.elclauer.cat/arxius/clauer_docs_docs_adjunt_25-Llei_electoral...
http://www.elclauer.cat/Institucions-de-Govern/animated/blocs/1.html#.Va...
https://www.araeslhora.cat/ca/les-raons/regeneracio-democratica
http://www.ara.cat/premium/opinio/Regeneracio-democratica-pais-millor_0_...
http://www.ara.cat/premium/opinio/Regeneracio-democratica-institucions-m...
http://www.govern.cat/pres_gov/govern/ca/pla-govern/index.html

Il·lusió o resignació. Tu decideixes

 

Número: 
10