Esteu aquí

Innovació

Innovació

 

ARGUMENTARI BÀSIC:

El talent i la creativitat són la base del desenvolupament, la riquesa i el benestar dels ciutadans.

La independència de Catalunya farà possible la formació d’una República Catalana que permetrà la consolidació i millora del nostre model de recerca i Innovació per quedar a l’alçada dels països capdavanters.

Amb un model propi i tots els recursos disponibles, la recerca i la Innovació estaran al servei de la societat, de les persones i del seu benestar.

Històricament, Catalunya ha desenvolupat un nivell elevat de talent, de creativitat i de recerca vinculats als nostres científics, professionals, al nostre associacionisme i la nostra indústria. En els darrers anys el sistema de recerca català ha crescut amb molt bons resultats. La producció científica de Catalunya és l’1% de la producció científica mundial, el que representa 10 vegades més del que li correspon per nombre d’habitants, i constitueix la quarta part de la producció total de l’actual estat espanyol. Com a exemple de la recerca d’excel·lència feta al nostre país, Catalunya obté un nombre d’ajuts del Consell Europeu de Recerca que és 7 vegades superior als que obté Espanya sense Catalunya.

Tot i això, el gravíssim dèficit fiscal que pateix Catalunya i la manca de competències plenes en política científica del nostre país, crea unes dificultats estructurals en el desenvolupament científic i en la vinculació entre aquest talent d’alt nivell, el teixit empresarial i la societat. En conseqüència, la Innovació a Catalunya es troba en greu risc i té dificultats per competir amb els països d’un nivell similar al nostre.

El percentatge del Producte Interior Brut que es destina a la recerca a l’estat espanyol és inferior al de la majoria de països més avançats com Estats Units, el Japó, Israel o molts dels països de la Unió Europea. Cal tenir en compte, a més, que en els darrers anys els recursos estatals dedicats a la recerca han patit una davallada acumulada del 39% fins el 2013. Aquest fet, junt amb la incapacitat històrica d’executar els pressupostos assignats han perjudicat molt la capacitat de recerca i Innovació de Catalunya.

Per a la Innovació és fonamental que el sector privat faci una aportació important de recursos; però sense una política pública fiscal i de mecenatge adequades es fa molt difícil atraure aquesta inversió. D’aquesta manera és poc probable que la recerca i la Innovació a Catalunya tinguin una plasmació efectiva i duradora en la millora de la qualitat de vida, la riquesa i el benestar dels ciutadans.

Les polítiques recentralitzadores de l’estat en aquests darrers temps, a més, han incidit negativament en aspectes clau per a la transferència del coneixement a la societat, com per exemple en el cas de la no concessió d’ajuts al suport de la Innovació per part del Ministeri d’Economia (2010-11), la denegació d’ajuts a universitats i centres de recerca catalans (2012) o l’anul·lació de convenis a la Generalitat en matèria de recerca (2011).

La independència de Catalunya i la creació de la República Catalana permetran la disponibilitat de molts més recursos per a la recerca i la Innovació, unes estructures i dotació econòmica estables, la modernització de la gestió de la recerca en tots els àmbits, la captació de més talent internacional i la formació d’un model complert de recerca i Innovació propi que es basi en les nostres universitats i centres de recerca i tecnològics, la participació privada i les necessitats de la societat.

La construcció de la República Catalana significa la creació d’un país més pròsper i a l’alçada dels més desenvolupats. Que fonamenti en la Innovació, la recerca, el talent i la creativitat, la seva riquesa i benestar social.

En recerca ja tenim estructures d’estat que hem de mantenir, però només un país nou ens permetrà disposar de les mesures indispensables per a la recerca i el país: creació d’un ministeri de ciència, recerca, universitats i innovació; recull en la Constitució dels conceptes de llibertat de recerca i foment de la Recerca+Desenvolupament+Innovació; elaboració de lleis de mecenatge i emprenedoria; promoció d’una política pròpia de projectes de finançament de la recerca basada en criteris de competitivitat, excel·lència i foment de la internacionalització; foment de la interacció entre la recerca i la indústria perquè aquesta sigui el motor d’un nou model econòmic; suport de la col·laboració entre indústria, centres de recerca, universitats i centres tecnològics entre d’altres.

Catalunya no té ara mateix llibertat plena per prendre decisions importants en política científica. Així, la independència de Catalunya és una oportunitat única per competir encara millor amb els països capdavanters.
La qualitat de la recerca és bàsica perquè Catalunya contribueixi al progrés de la humanitat i perquè els nostres fills rebin la millor formació i puguem aprofitar el seu talent.

Progrés o retrocés. Tu decideixes.

 

Per saber-ne més:

Número: 
9