L’Assemblea denuncia els abusos de drets humans de l’Estat contra Catalunya al Fòrum Europeu de Nacions Unides sobre drets de les minories nacionals