Les assemblees sectorials són una part de l’ànima de l’Assemblea Nacional Catalana. Els seus objectius principals són els següents:

Fer arribar el missatge de la necessitat d’esdevenir un estat allà on les assemblees territorials no arriben. De quina manera? A través de col·lectius professionals, gremials, d’oci, d’opinió, de pertinença o classe, o bé de caire tècnic, científic, pedagògic o lúdic.

Ajudar a estendre la taca d’oli que ha de fer que Catalunya esdevingui un país independent.

Les assemblees sectorials, com a grups de pressió en els seus àmbits naturals, emplenen de contingut el missatge de l’ANC denunciant les mancances a les quals tots els catalans som sotmesos pel fet de no tenir un estat amb plenes facultats de decisió i de gestió. També proposen alternatives de bon funcionament dins un nou marc de relacions que tots anem visualitzant: el de la Catalunya sobirana.

Les sectorials són cridades a interrelacionar-se, entre elles i amb les territorials, i a nodrir de contingut actes que aquestes proposin i duguin a terme i que permetin parlar i debatre cada vegada a més gent; en definitiva, a fer que el poble sigui el protagonista i el forjador del seu destí.

Aquest discurs ha de ser sempre positiu, mai contra ningú, de construcció del futur; un futur que ens pertany a nosaltres i a la realització del qual cadascun de nosaltres hem de contribuir en la mesura de les nostres possibilitats.

Correu de la Comissió d’Accions Sectorials (CAS) (comissió responsable de les accions sectorials): sectorials@assemblea.cat

Assemblea Sectorial Correu electrònic
Administració pública per la independència admin_publica@assemblea.cat
Agents rurals per la independència agentsrurals@assemblea.cat
Animalistes per la independència sectorials@assemblea.cat
Arquitectura, edificació i territori per la independència arquitectes@assemblea.cat
Artistes per la independència artistes@assemblea.cat
Assemblea Nacional de Joves Independentistes (ANJI-ANC) joves@assemblea.cat
Audiovisuals per la Independència audiovisuals@assemblea.cat
Bibliotecaris-Documentalistes per la independència bibliotecaris@assemblea.cat
Bombers per la independència bombers@assemblea.cat
Capacitats Diverses per la independència (Persones amb discapacitats) capacitatsdiverses@assemblea.cat
Cristians per la independència cristians@assemblea.cat
Cultura per la independència sectorials@assemblea.cat
Dones per la independència dones@assemblea.cat
E3 per la independència (ecologia, energia i entorn) mediambient@assemblea.cat
Economistes per la independència economistes@assemblea.cat
Educació per la independència educacio@assemblea.cat
Empresaris per la independència empresaris@assemblea.cat
Enginyers per la independència sectorials@assemblea.cat
Esportistes per la independència esportistes@assemblea.cat
Estibadors per la independència estibadors@assemblea.cat
Ferroviaris per la independència ferroviaris@assemblea.cat
Francmaçons per la independència sectorials@assemblea.cat
LGTBI per la independència gaisilesbianes@assemblea.cat
Guàrdies Urbans per la independència guardiesurbans@assemblea.cat
Historiadors per la independència sectorials@assemblea.cat
Immigració per la independència immigrants@assemblea.cat
Informàtica per la independència informatics@assemblea.cat
Intel·ligència per la independència intel-ligencia@assemblea.cat
Jubilats per la independència jubilats@assemblea.cat
Jueus per la independència sectorials@assemblea.cat
Juristes per la independència juristes@assemblea.cat
Marketing per la independència marketing@assemblea.cat
Meteoròlegs i Climatòlegs per la independència meteo@assemblea.cat
Mossos per la independència mossos@assemblea.cat
Músics per la independència sectorials@assemblea.cat
Pagesos per la independència pagesos@assemblea.cat
Persones Represaliades per la independència represaliats@assemblea.cat
Psicòlegs per la independència psicolegs@assemblea.cat
Radioaficionats per la independència radioaficionats@assemblea.cat
Salut per la independència salut@assemblea.cat
Secretaris, interventors i tresorers de l’Administració Local per la independència sit-adminlocal@assembla.cat
Serveis Socials per la independència serveissocials@assemblea.cat
Sociolingüistes per la independència sociolinguistes@assemblea.cat
Traductors, Correctors, Intèrprets i Transcriptors per la independència traductors@assemblea.cat
Treballadors/es per la independència treballadors@assemblea.cat
Universitats i Recerca per la independència universitatsirecerca@assemblea.cat
Veïns per la independència sectorials@assemblea.cat