Bibliotecaris-Documentalistes per la independència

Per què volem la independència?

Catalunya, un país de biblioteques

Catalunya és una nació europea on la creació i difusió cultural han esdevingut elements clau de la seva història.

Catalunya ha tingut sempre una especial devoció per les biblioteques. El nostre país va liderar a l’Estat espanyol la creació de les primeres biblioteques públiques. Al segle XIX, primer com a resultat d’iniciatives de societats culturals i moviments obrers o socials i ja a començaments del segle XX amb l’organització de la primera xarxa organitzada de biblioteques públiques, la creació d’una escola de formació específica de bibliotecaris i la inauguració de la Biblioteca de Catalunya, la nostra biblioteca nacional.

Fins i tot durant la Guerra civil espanyola (1936-1939), el govern de Catalunya va continuar donant suport a la lectura pública mitjançant el servei de biblioteques al front amb petites biblioteques itinerants i bibliobusos.

Durant els anys del franquisme (1940 – 1974) les biblioteques varen seguir treballant en el foment de la lectura de manera més discreta.

A partir de 1975 després de la mort del dictador Francisco Franco i amb la recuperació de la democràcia i de les institucions de govern de Catalunya, el nostre país va poder tornar a impulsar la lectura pública i les biblioteques.

Actualment, centenars de milers de catalans utilitzen les més de 365 biblioteques públiques de Catalunya. Paral·lelament, les biblioteques universitàries i les biblioteques escolars contribueixen a la tasca de formar els nostres ciutadans facilitant-los tot tipus d’informació i materials educatius.

La Biblioteca de Catalunya, la nostra biblioteca nacional contribueix a la preservació i difusió del patrimoni bibliogràfic català.

Ara, però, per poder continuar oferint serveis de qualitat als nostres usuaris, els bibliotecaris catalans necessitem ser un nou estat d’Europa per disposar de les estructures d’Estat i dels recursos necessaris que ens permetran organitzar i millorar les nostres biblioteques.

Tot i que els catalans som un dels ciutadans europeus que més impostos paguem, encara estem lluny d’aconseguir uns indicadors bibliotecaris adequats al nostre desenvolupament. La política sistemàtica de desinversió al nostre territori per part dels governs espanyols provoca que no disposem dels recursos necessaris per oferir uns serveis bibliotecaris similars a la capacitat econòmica dels nostres ciutadans.

Si Catalunya representava el 2010 el 15’98% de la població total de l’Estat espanyol, el
Ministeri de Cultura espanyol només va invertir a Catalunya el 7’27% del tot el pressupost que va gastar en política bibliotecària. El Govern espanyol durant 2010 va invertir una mitjana de 0.91 € per persona en biblioteques… a Catalunya, només 0.41 €. Catalunya és la segona regió més poblada de l’Estat espanyol però és el 12è territori en el rànquing d’inversió.

Ens cal un nou estat d’Europa per disposar de la necessària independència econòmica i
reconeixement legal per poder desenvolupar els nostres serveis bibliotecaris d’acord amb els paràmetres recomanats per la IFLA.

Volem ser un nou estat d’Europa per poder participar amb veu pròpia a les institucions
culturals internacionals com la Unesco, IFLA, LIBER i altres i afavorir amb la resta d’estats del món la defensa de la llibertat intel·lectual i de l’accés a la cultura i informació.

Necessitem ser un nou estat d’Europa per a que el govern de Catalunya pugui defensar davant dels organismes europeus mesures fiscals que afavoreixen les biblioteques com la reducció de l’IVA en els productes culturals digitals o la creació de mecanismes d’excepció cultural a favor de les biblioteques en matèria de drets d’autor.

Els bibliotecaris catalans creiem que l’accés a la cultura i a la informació és un dels pilars de la democràcia i dels valors europeus i, com a futurs membres d’un estat propi dins de la Unió Europea, ens comprometrem a continuar lluitant amb la resta dels nostres col·legues d’Europa i del món per a que els ciutadans tinguin accés a un serveis bibliotecaris de qualitat.

Catalunya, un país de biblioteques….