Traductors, Correctors, Intèrprets i Transcriptors per la independència

Presentació de la Sectorial e Traductors, Intèrprets, Correctors i Transcriptors

Som un grup de traductors, intèrprets, correctors i transcriptors que hem creat dins l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) una assemblea sectorial de professionals d’aquests quatre rams afins. Creiem que estem vivint un moment històric que no podem deixar passar. Volem participar en la definició del nou Estat català per tal que les normes que el regeixin facilitin l’exercici de la nostra professió. A més a més, volem posar les nostres professions al servei del procés.

Què podem fer?
-Treballar per difondre els objectius de l’ANC entre les persones que formen part del nostre col·lectiu: associacions, llistes de correu, etc. (incloses les internacionals).
– Debatre com voldríem que s’estructurés i organitzés la professió dins el futur Estat català.
– Actuar com a centre d’estudis i de treball en la matèria per crear els arguments i materials tècnics necessaris per promoure i difondre les raons que justifiquen la conveniència de crear un Estat propi i independent per a Catalunya.
– Presentar els nostres treballs i conclusions a les assemblees territorials i a la Secretaria Nacional per a la posterior difusió a la societat en general.
– Traduir al català allò que es diu del procés català a la premsa d’Europa i d’altres continents.
– Traduir del català a altres llengües documents de l’ANC (entre d’altres el web i els documents que hi consten, a l’anglès, a l’espanyol i al francès).
– Vetllar per la correcció lingüística dels textos que surten de l’ANC.
– Recopilar i, si cal, crear, terminologia pròpia del procés.
– Redactar textos per traduir-los a altres llengües.

Com ho volem fer?
– Aplegant en aquesta sectorial professionals que puguin traduir de moltes altres llengües cap al català i del català cap a moltes altres llengües.
– Posant a contribució del projecte global de l’ANC les nostres aptituds com a mediadors culturals.
– Recollint les diferents maneres que hi ha arreu d’estructurar i organitzar l’exercici de la professió per tal d’estudiar-les i trobar quins aspectes de cadascuna ens agradaria que regissin al nou Estat català.

Sectorial de Traductors per la Independència de l’ANC
Barcelona, 18 de desembre de 2012