Santa Fe del Penedès per la independència

Municipi
Santa Fe del Penedès

Comarca
Alt Penedès

Regió
3

Correu electrònic
santafe-p@assemblea.cat