Sant Salvador de Guardiola per la independència

 

Municipi
Sant Salvador de Guardiola

Comarca
Bages

Regió
7

Correu electrònic
guardiolabages@assemblea.cat