Torregrossa per la independència

 

Municipi
Torregrossa

Comarca
Pla d’Urgell

Regió
6

Facebook
https://www.facebook.com/assemblea.torregrossa

Correu electrònic
torregrossa@assemblea.cat