Vall de Camprodon per la independència

[powr-twitter-feed id=c64b3692_1517595593368]

Municipi
Vall de Camprodon

Comarca
Ripollès

Regió
9

Facebook
https://www.facebook.com/Assemblea-Vall-de-Camprodon-1046552675357315/

Twitter
@ANCVdeCamprodon

Correu electrònic
valldecamprodon@assemblea.cat