FAQS Protecció de dades

 

Mes info 1

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

 • ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA
 • CARRER MARINA 315
 • BARCELONA (08025)
 • NIF G65581621

 

MÉS INFO 2

 • La finalitat del tractament és la gestió de socis, col·laboradors i simpatitzants de l’ANC per tal de continuar en contacte i enviar comunicacions o activitats de l’entitat d’interès.
 • La base jurídica que empara el tractament de les dades és el lliure consentiment de la persona, el qual pot ser revocat en tot moment. Les dades es conservaran tot el temps en que duri aquest consentiment.
 • Les categories de dades de les que es disposa de la persona interessada són: Nom, cognoms, email, telèfon, adreça postal, número de compte.
 • Les dades només seran accessibles/destinades a les persones i/o departaments de l’Entitat que ho requereixin per dur a terme les funcions pròpies del seu lloc de treball.

 

MÉS INFO 3

 • Les categories de persones interessades són qualsevol persona que tingui vincle amb l’Entitat i que a través del seu consentiment desitgi seguir rebent comunicacions sobre l’activitat de l’Entitat.

 

MÉS INFO 4

 • Tota persona té dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seves dades, la seva rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les seves dades.

 • La persona interessada pot presentar una reclamació davant de l’autoritat de control, Agencia Española de Protección de Datos.