Assemblea Nacional de Joves Independentistes (ANJI-ANC)

Correu electrònic
joves@assemblea.cat

– Qui som i què volem

L’Assemblea Nacional de Joves Independentistes (ANJI) som l’assemblea de base de joves de l’Assemblea Nacional Catalana i volem uns Països Catalans lliures. Això significa crear una societat democràtica, igualitària, socialment justa, sostenible i culturalment i econòmicament rica, i on tothom hi tingui cabuda.

– Objectiu

L’objectiu de l’ANJI és obtenir una majoria social que ens porti directament cap a la independència. Per aconseguir-ho, hem d’estendre el missatge mitjançant la creació de nuclis arreu del territori català que difonguin i expliquin des de l’òptica dels joves el per què necessitem la independència.

– Constatem

  1. Que, després de més de trenta anys, el model autonòmic espanyol demostra ser incapaç de respondre les nostres expectatives d’autogovern. Aquest fracàs s’ha esdevingut, entre d’altres raons, perquè no ha estat un model fonamentat en el respecte a la realitat plurinacional i plurilingüística, i perquè ha creat estructures socials, culturals, administratives i econòmiques ineficients i contràries al desenvolupament de la nació catalana.
  2. Que, en concret, l’Estat espanyol i francès no donen suport als habitants dels Països Catalans i perjudiquen notòriament les seves possibilitats de mantenir i incrementar el nivell de vida i benestar social que la capacitat productiva i intel·lectual del país permetria, disminuint i limitant conscientment les potencialitats del nostre desenvolupament econòmic i social.
  3. Que aquesta situació, definitivament aclarida, des de l’òptica espanyola, per la sentència del Tribunal Constitucional espanyol del 28 de juny de 2010, només porta, vista des de Catalunya, a dues sortides: la definitiva integració en un projecte de construcció d’una nació espanyola que, sota la falsa aparença de modernitat, manté els objectius unificadors i homogeneïtzadors castellans que sempre l’han caracteritzada, o l’inici d’un procés d’independència que ens porti a la constitució d’un Estat Sobirà.
  4. Que dins la societat civil de Catalunya s’ha generat un ampli moviment de rebuig a l’actual procés de destrucció econòmica i de genocidi cultural, que s’ha manifestat reiteradament en forma de declaracions, opinions, manifestacions massives, acords municipals de rebuig de la Constitució espanyola i altres actuacions.
  5. Que l’opinió pública catalana es manifesta majoritàriament insatisfeta amb el grau d’autonomia i de capacitat de decisió de què gaudeixen.
  6. Que el Parlament de Catalunya ha ratificat en diverses ocasions que Catalunya és una nació i que no renuncia a l’exercici del dret d’autodeterminació.

Descàrregues