Garantia d’independència

L’ANC és una organització de la societat civil estrictament independent dels partits i l’administració. L’ANC no rep ni un euro de diner públic. L’organitzacióconsta d’un Secretariat Nacional format per 77 secretaris nacionals elegits per sufragi universal que coordina les Assemblees Territorials, les Sectorials i Exteriors.

Secretariat Nacional

És l’òrgan de govern executiu que regeix, administra i representa l’entitat entre dues assemblees generals.

Territorials

Més de 500 municipis ja són ANC. Troba la teva assemblea a la llista!

Sectorials

La república és necessària per resoldre problemes concrets. Segur que al teu camp també ho notes.

Exteriors

Vius fora del país? Ajuda’ns a convèncer el món que una Catalunya independent és bona per tothom.