Israel per la independència

[powr-twitter-feed id=98b16ce7_1515673094229]

Estat
Israel

Municipi
Tel Aviv

Pàgina
https://assembleaisrael.wordpress.com/

Twitter
@ANC_Israel

Correu electrònic
israel@assemblea.cat