Capacitats Diverses per la independència (Persones amb discapacitats)

A la República Catalana tothom tindrà les mateixes oportunitats

Som més de 500.000 persones a Catalunya (7% de la població) amb discapacitats auditives, físiques, intel·lectuals, visuals i trastorns mentals. Participem en la construcció de la República Catalana i amb el nou estat català tenim una oportunitat única de treballar, des del minut zero i d’una forma transversal, per assolir totes i cadascuna de les proclames de la declaració dels drets de les persones amb discapacitat que recull la Convenció de les Nacions Unides.

La sectorial de Capacitats Diverses s’origina a partir de la sectorial de Diversitat Funcional Visual, formada fonamentalment per afiliats i afiliades de l’ONCE. Posteriorment, a aquest grup s’uneixen persones amb discapacitat física, auditiva i intel·lectual. Tots junts coincidim en la necessitat de crear una única sectorial a l’ANC que treballi per la igualtat d’oportunitats i reconeixement del nostre col·lectiu en la República Catalana.

Posem en valor i garantim tot allò assolit fins al dia d’avui per les entitats del món de la discapacitat: els milers de llocs de treball per al nostre col·lectiu i uns serveis específics d’excel·lència que configuren uns models capdavanters al món. Així mateix, la Catalunya independent serà una gran oportunitat per millorar-los qualitativament i quantitativa.

Per tot això, proposem:

Tenir accés, en igualtat d’oportunitats, a l’educació, el treball, l’habitatge, la cultura, la sanitat, l’entorn, el lleure, l’esport, les comunicacions, i a la participació en els afers socials i polítics.
Potenciar l’educació inclusiva, garantint el màxim de recursos des del primer moment de detecció de la discapacitat passant per totes les etapes formatives de la persona.
Augmentar l’ocupació laboral de les persones amb discapacitat en feines de qualitat, fent complir les quotes mínimes de reserva de llocs de treball.
Disposar de recursos necessaris per a l’AUTONOMIA PERSONAL i LA VIDA INDEPENDENT.
L’eliminació de les barreres arquitectòniques i d’accessibilitat a la informació, i disposar d’un transport accessible per a tothom.
L’agilitació i la qualitat del diagnòstic i el tractament multidisciplinar, així com la millora en la formació, el suport psicològic i econòmic a les famílies amb persones discapacitades.
Potenciar les estructures i funcionament de les associacions, entitats i organismes del nostre sector. Així mateix a la República Catalana s’haurà de consolidar un ens, que, aglutinant totes les energies i sinergies d’aquest sector, esdevindrà l’interlocutor entre aquestes entitats i el nou govern.
Que per tal de fer veure l’empoderament de les persones amb discapacitat a tota l’estructura de la nova República, cal aplicar un sistema de quotes per ajudar a assolir aquest objectiu, tant en l’àmbit de representació com en el de presa de decisions.
Que el nou Parlament creï una comissió estable per abordar tota la temàtica de les persones amb discapacitat i que el nou govern assigni una carpeta específica de la discapacitat a una conselleria concreta.
Que la República Catalana cal que tingui una llei que previngui i eradiqui el normalisme. Això farà que les persones, siguin com siguin, visquin i gaudeixen de la vida amb igualtat, tot i respectant les diferències o diversitats.
Endavant, República Catalana!