Informàtica per la independència

Qui som?

Quins són els nostres objectius?

  1. Difondre el missatge independentista dins l’àmbit de les TIC.
  2. Mantenir el contacte amb els diferents actors en aquest àmbit: universitats, col·legis professionals, associacions, sectorials de sindicats, professionals de renom…
  3. Promoure l’ús del català a la xarxa: webs, xarxes socials, proveïdors de continguts, programari, serveis a la xarxa, productes…
  4. Millorar la presència al web i a les xarxes socials: bloc, Twitter, Facebook…
  5. Donar suport a l’Assemblea en l’àmbit TIC, tant al SN com a les AB: formació, recomanacions, estudis, auditories…
  6. Estudiar les oportunitats i les dificultats en l’àmbit TIC d’un nou estat: estructures necessàries, possibles problemes, identitat digital autogestionada, democràcia directa…