La Mar d’Amunt per la independència

[powr-twitter-feed id=7307a54e_1516011886718]

Municipis
Portbou, Colera, Llançà, El Port de la Selva i La Selva de Mar

Comarca
Alt Empordà

Regió
2

Pàgina
https://cexind.wordpress.com/

Twitter
@anclamardamunt

Facebook
https://www.facebook.com/anclamardamunt/

Correu electrònic
lamardamunt@assemblea.cat