La Fuliola – Boldú per la independència

 

Municipis
La Fuliola i Boldú

Comarca
Urgell

Regió
6

Correu electrònic
lafuliola-boldu@assemblea.cat