XI ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

La X Assemblea General Ordinària (AGO) se celebrarà virtualment del 18 al 24 de maig.

L’AGO representa una cita molt important per a l’entitat, ja que totes les sòcies i socis poden prendre la veu per decidir, directament i de forma vinculant, el futur immediat de l’Assemblea i, per extensió, del país.

PARTICIPA A LA XI AGO

DOCUMENTS

PREGUNTES FREQÜENTS

Hi podran participar totes aquelles persones que constin com a membres de ple dret i estiguin al corrent de pagament a la data 31 de desembre de 2022.

 • S’habilitarà un accés al web: https://cens.assemblea.cat on els socis podran verificar que es podran inscriure sense problemes quan s’obri el període d’inscripció. Aquest accés al cens s’obrirà a partir del 18 d’abril fins al 27 d’abril de 2023.
 • Per a qualsevol incidència s’haurà d’enviar un correu a cens@assemblea.cat indicant nom, cognoms, NIF, correu i telèfon de contacte de la persona que té la incidència.
 • La data màxima per respondre les incidències del cens serà el dia 7 maig de 2023. Passada aquesta data, no s’admetrà cap incidència relativa al cens.

El 20 d’abril de 2023 es publicarà la ponència d’actualització del Full de Ruta al web de l’AGO.

Del 21 d’abril al 7 de maig de 2023 s’han de convocar assemblees generals a totes les assemblees de base (AB) per promoure el debat de la ponència del document de proposta d’actualització del Full de Ruta.

Cada AB decidirà el nombre d’assemblees o reunions necessàries. En aquestes assemblees, els membres de ple dret correctament inscrits a l’Assemblea, pertanyents a les AB (AT, AE, AS, AJ) corresponents i al corrent de pagament en la data de publicació de l’esmentada ponència, podran presentar-hi esmenes, que seran debatudes i, si escau, aprovades. Les esmenes aprovades per l’AB seran trameses d’acord amb el que disposa l’article 26.

Del 8 al 15 de maig de 2023 la Comissió d’Esmenes podrà acceptar, transaccionar o rebutjar les esmenes presentades.

La publicació provisional d’esmenes vives del Full de Ruta es durà a terme el dia 17 de maig de 2023.

La presentació i la solució de recursos a les esmenes publicades es duran a terme els dies 17 i 18 de maig de 2023.

La publicació de la ponència del Full de ruta i de les esmenes vives definitives a aquesta ponència es durà a terme el 19 de maig de 2023.

Seran admeses a tràmit les esmenes que compleixin els requisits següents:

 • Que hagin estat debatudes i aprovades en assemblea per les AB amb un suport igual o superior al 35% dels assistents i que, per tant, tinguin un origen col·lectiu.
 • Que el debat i acord de l’esmena quedi reflectit en el contingut de l’acta de l’AB corresponent.
 • Que hagin estat introduïdes al formulari web fins al dia 7 de maig de 2023 inclòs.
 • Que s’enviï pel sistema que es determini amb la còpia escanejada de l’acta de la sessió de l’AB que contingui el resum dels acords presos abans del dia 8 de maig de 2023.

Enguany l’Assemblea General Ordinària durarà set dies: 18, 19, 20, 21, 22, 23 i 24 de maig.

Les votacions de les esmenes vives a la proposta d’actualització del Full de Ruta es farà per via telemàtica.

Per facilitar la participació aquests terminis s’han allargat el màxim possible i el sistema permetrà que puguis participar quan vulguis i l’estona que et vagi bé. Així doncs, podries deixar a mitges la votació d’un bloc i reprendre-la més tard, sempre que no superis el període de votació establert per a aquell bloc.

Les votacions per part dels socis i sòcies seran totes telemàtiques, segons el següent calendari i horari:

 • El 18 de maig des de les 00:00 hores fins a les 23:59 hores, la votació de la Mesa i dels interventors.
 • El 19 de maig des de les 00:00 hores fins a les 23:59 hores, votació de les esmenes a la totalitat.
 • Del 20 de maig a les 00:00 hores fins al 22 de maig a les 15 hores, votació de les esmenes vives a la proposta d’actualització del Full de Ruta.
 • Del 23 de maig a les 00:00 hores fins al 24 de maig a les 23:59 hores, els informes de gestió, l’informe econòmic, el pressupost i el document final d’actualització del Full de Ruta.
 • El 25 de maig es publicaran els resultats de les votacions de l’AGO.

No és obligatori votar cada dia ni cada bloc per participar en l’Assemblea General, de la mateixa manera que no ho és en una assemblea presencial. Pots participar-hi totalment, votant cada dia i tots els blocs, o bé pots exercir el dret a vot els dies que prefereixis i en els blocs o qüestions concretes que escullis.

Però alerta: un cop votis una esmena o una qüestió determinada, el resultat es guardarà directament. Per tant, un cop hagis votat, aquest vot NO es podrà modificar.

Les votacions es tancaran el 24 de maig a les 23.59 h. Per això, els resultats no es donaran a conèixer fins a l’endemà, el dijous 25 de maig, un cop s’hagi fet el recompte i els interventors hagin validat tots els resultats.

Sí. El Comitè Tècnic, exercint les funcions especificades en el RRI, estarà compost per dos membres de l’AS Informàtica externa al Secretariat, vetllarà pel desenvolupament correcte de l’Assemblea General Ordinària des del punt de vista informàtic i garantirà, en particular, el caràcter secret, individual i fiable del vot.

De fet, aquest és el motiu pel qual no pots modificar el vot un cop l’has emès. Després de votar s’envia el sentit del vot i es comptabilitza, però no es guarda el sentit del vot per a l’usuari.

Primer comprova el correu brossa i el cens en aquest enllaç. Un cop comprovat, podràs resoldre qualsevol incidència o dubte per correu electrònic a cens@assemblea.cat (indicant nom, cognoms, NIF, correu i telèfon de contacte de la persona que presenta la incidència), o bé trucant al telèfon de l’Assemblea (93 347 17 14, extensió 1090/1100 (entre les 9h-18h).

Descàrregues