fbpx

Aclariment sobre les afirmacions aparegudes a diferents mitjans sobre el procediment previst als Estatuts per convocar una Assemblea General Extraordinària

Des del Secretariat Nacional, davant les informacions aparegudes en diferents mitjans, volem constatar que hem donat resposta a les preguntes expressades per algunes sòcies i socis sobre el procediment previst als Estatuts per convocar una Assemblea General Extraordinària; i que en el cas d’informació que tenen pendent de rebre, se’ls va citar per a contestar-los presencialment, arribant a preparar una reunió a la Seu Nacional, a la qual finalment no van poder assistir-hi. Seguidament, vam oferir una reunió amb vicepresidència a la ciutat de residència del sol·licitant de la informació, la qual cosa no va ser acceptada pel sol·licitant. En aquest sentit, seguim pendents que se’ns proposin altres noves possibles dates per reunir-nos-hi.

Per altra banda, volem remarcar que el procediment previst als Estatuts per a convocar una Assemblea General Extraordinària és públic, clar i a l’abast de totes les sòcies i socis sense distinció, sense que requereixi de cap actuació més que les expressament previstes; i aquests Estatuts es compleixen de forma escrupolosa.

Finalment, recordem el compromís de l’Assemblea amb la normativa europea de protecció de dades en relació amb els seus socis i sòcies, i que no infringirem.