fbpx

Comunicat de la Taula per la Democràcia

Fidels als punts que com a entitats, sindicats i organitzacions de la societat civil catalana, ens van animar a estructurar-nos com a Taula per la Democràcia, reunits el 18 de desembre del 2017, volem donar a conèixer que, al marge de quin sigui el resultat de les eleccions al Parlament de Catalunya a què estem convocats, exigim del Govern de l’Estat que, un cop perfeccionades les mateixes, procedeixi:

a) A la retirada de l’aplicació de l’Article 155 de la Constitució Espanyola i a la consegüent restauració en el si del Parlament de Catalunya que resulti elegit, i de les Institucions Públiques al qual estan sotmeses, de la sobirania del poble català en el marc de la legislació aplicable.

b) La reconducció a la negociació, per vies polítiques, de les diferències entre la realitat nacional catalana i l’Estat espanyol, instruint a la Fiscalia General per canalitzar sol·licituds de part i davant les Instàncies Judicials oportunes per anul·lar les denúncies interposades i possibilitar: (i) la sortida de la presó dels líders polítics i socials catalans que injustament resten encarcerats; (ii) el retorn dels membres del destituït Govern de Catalunya a l’exili; i (iii) l’arxivament de les causes judicials obertes contra els anteriors i tants d’altres conciutadans nostres i servidors públics.

c) La restitució al Govern de Catalunya que es pugui conformar fruit del resultat electoral de la capacitat de gestió dels recursos que, de conformitat amb l’ordenament jurídic, li pertoquen gestionar, eliminant l’actual intervenció econòmica de l’Estat espanyol.

En aquesta recent campanya electoral, n’hem restat apartats voluntàriament, ja que la nostra transversalitat abraça diferents ideologies, amb un comú denominador de la democràcia i la defensa de les institucions catalanes. Superada la mateixa, manifestem:

Primer – Que les demandes anteriors les farem seguir al Delegat del Govern espanyol a Catalunya, mitjançant un lliurament directe per part de representants nostres en el dia de demà passat, 22 de desembre, a les 12 hores, en què també farem pública la present manifestació.

Segon – Que com a representants d’un molt ampli ventall d’organitzacions de tot tipus en les quals s’apleguen ciutadans de tot Catalunya, i al marge de les valoracions polítiques, som conscients de les difícils circumstàncies amb què, per motius polítics, persones apreciades passaran aquestes festes assenyalades, motiu pel qual fem una crida a tenir-los presents dins la joia familiar i particular amb què la puguem viure personalment, de tal manera que la part de mundanitat que puguin tenir aquestes celebracions no anul·li el nostre compromís, que haurà de ser més fort que mai durant el 2018, en el marc d’una voluntat de cercar acords perquè reiterem que els conflictes polítics han de tenir una resposta política i no repressiva basada en el respecte pels drets humans, el diàleg i la negociació.

Barcelona, 22 de desembre

Descàrregues