fbpx

Eleccions parcials al Secretariat Nacional

La Junta Electoral ha convocat eleccions parcials a sis regions -R1a3, R1d, R2, R3, R8 i R10- per tal de cobrir les places vacants del Secretariat Nacional.

Del 17 al 20 de març, les sòcies i socis de sis regions elegiran aquelles persones que hauran de cobrir les diferents vacants que hi ha avui dia al Secretariat Nacional.
 
El procés electoral a R1a3, R1d, R2, R3, R8 i R10, començarà el dilluns 1 de febrer amb la consulta del cens electoral, on constaran totes aquelles sòcies i socis que podran participar del procés electoral. Fins al dia 4 de febrer es podran notificar les possibles incidències al correu electrònic cens@assemblea.cat.
 
En el cens s’hi inclouran tots aquells membres de ple dret que el 18 d’octubre de 2020 estiguessin correctament inscrits i que en data 28 de gener de 2021 es trobessin al corrent de pagament, sempre que no estiguin afectats per cap incompatibilitat estatutària o reglamentària.
 
Un cop resoltes totes les reclamacions, la Junta Electoral publicarà el cens definitiu el dia 9 de febrer. Aquest mateix dia, començarà el procés de presentació de candidatures, que s’allargarà fins al 14 de febrer.
 
Del 16 al 23 de febrer les assemblees de base podran convocar la primera ronda de reunions per atorgar els avals. Aquelles candidates o candidats que no els aconsegueixin podran tornar-ho a intentar del 24 al 27 de febrer. El 4 de març es publicarà la llista provisional de candidatures i el dia 8 la definitiva, un cop resoltes les possibles reclamacions.
 
El 9 de març començarà el període de publicitat de candidatures que conclourà el 16 de març.
 
Les vacants a cobrir són les següents:
 
R1a3: 1 vacant
R1d: 3 vacants
R2: 1 vacant
R3: 1 vacant
R8: 2 vacants
R10: 2 vacants

Descàrregues