fbpx

Les assemblees territorials promouran el vot a candidatures que es considerin independentistes

comunicat

El Secretariat de l’Assemblea aprova per una àmplia majoria que les assemblees territorials valorin el caràcter independentista o no de les diferents candidatures municipals i promoguin el vot a aquelles que compleixin una sèrie de requisits indispensables.

El Full de Ruta vigent defensa promoure el vot a partits i plataformes independentistes a les pròximes eleccions municipals. D’aquesta manera, al ple de dissabte passat, la màxima representació dels socis de l’Assemblea va aprovar amb 40 vots a favor, 1 en contra i 8 abstencions, una Proposta de Resolució que assenyala els compromisos a assumir per part de les candidatures per poder rebre aquest suport.

L’Assemblea considera que per valorar el compromís d’una candidatura amb la independència de Catalunya i poder-ne recomanar el vot, cal que en els documents del programa municipal i en les presentacions públiques s’explicitin de forma clara els següents compromisos:

  • El compromís d’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència durant tota la legislatura.
  • El reconeixement de la validesa del referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre de 2017 i del seu resultat favorable a la independència de Catalunya.
  • El reconeixement de la declaració d’independència feta al Parlament de Catalunya el 27 d’octubre de 2017.
  • El compromís amb els principis democràtics bàsics, en especial amb la igualtat per raó de gènere, de cultura d’ètnia o de creences.
  • El compromís a no fer cap acord de govern amb altres candidatures o persones significades en la defensa de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola.
  • Defensar la llengua catalana en tots els àmbits municipals.
  • Donar suport i potenciar l’Assemblea Nacional Catalana.
  • Donar suport i potenciar el Consell de la República.
  • Aplicar la sobirania fiscal. Fer les declaracions a la Hisenda Catalana.
  • Rebuig de qualsevol acte de la monarquia espanyola dins l’àmbit del mateix municipi.

En el document aprovat s’especifica que no recomanar el vot a una candidatura no implica necessàriament desaconsellar-lo. Senzillament, vol dir que no compleix els requisits.

Les assemblees territorials, que s’abstindran de valorar altres aspectes del programa, faran pública la recomanació de vot a les candidatures del seu municipi. Mesos després de les eleccions també faran pública l’avaluació o avaluacions successives del compliment dels compromisos.