fbpx

Les eleccions al Secretariat Nacional de l’Assemblea seran del 10 al 13 de juny

Se celebraran amb un sistema de votació exclusivament telemàtic i el 18 de juny es proclamaran oficialment els resultats definitius.

 

El Secretariat Nacional de l’Assemblea, reunit en ple ordinari de forma virtual aquest dissabte 18 d’abril, ha decidit celebrar les eleccions al Secretariat Nacional de l’Assemblea del 10 al 13 de juny amb un sistema de votació exclusivament telemàtic.

Aquesta decisió s’ha pres tenint en compte que l’actual Secretariat Nacional està en funcions des del 24 de març i que la darrera Assemblea General va avalar, amb un 98 % de suport, convocar les eleccions al Secretariat Nacional, com a més tard, el dissabte de la cinquena setmana posterior al moment en què s’aixequi el confinament.

La principal novetat respecte a conteses anteriors, derivada de la darrera reforma d’Estatuts, és que ha canviat la composició del Secretariat Nacional. Així doncs, s’escolliran un total de 77 Secretàries i Secretaris Nacionals, dels quals 57 correspondran al bloc de representació territorial, 13 al bloc de representació nacional, 5 al bloc de representació sectorial i 2 al bloc de representació de joves.

La segona novetat respecte a d’altres edicions és que els membres de ple dret podran votar fins a un màxim de dos terços (2/3) dels llocs a cobrir de cada bloc (territorial, nacional, sectorial o joves). S’informarà del nombre màxim de vots que es poden emetre en cada bloc i se’l limitarà informàticament, per tal que no es puguin votar més llocs a cobrir que els reglamentats. Com a exemple, en el bloc nacional, els membres de ple dret hi podran votar com a màxim 8 candidates o candidats.

Finalment, el període per presentar candidatura serà del 29 d’abril al 4 de maig, ambdós inclosos. En aquesta edició caldrà que els candidats aconsegueixin l’aval de dues Assemblees de Base, una més que en edicions anteriors.

Els resultats provisionals es donaran a conèixer el 14 de juny, tot i que no serà fins al 18 de juny que es proclamaran oficialment els resultats definitius.

Descàrregues