Inscripció

Consulta Censal

Inscripció AGO 2019

Documents

Ponència Full de Ruta 2019-2020

Esmenes vives Full de Ruta 2019-2020

Ponència Estatuts

Ponència Reglament Règim Intern

Esmenes als Estatuts i Reglament de Règim Intern

Reglament Assemblea General 2019

Proposta Composició Mesa

Informes de les comissions

Informe de Gestió del Secretariat Nacional 2018-2019

Informe Econòmic 2018

Balanç 2018

Pèrdues i guanys 2018

Pressupost 2019

Descàrregues