fbpx

Comunicat respecte el fil a xarxes socials d’un ex-treballador

Quan l’actual Secretariat Nacional va assumir el mandat que ara expira, es va trobar sobre la taula una sèrie de demandes laborals plantejades per part de l’equip tècnic que no havien estat ateses.

La introducció de canvis en la gestió interna de l’entitat va comportar que el febrer del 2019 s’incorporés un nou gerent, seleccionat en un procés obert i competitiu, i que des de la Comissió de Gestió Administrativa, que és qui té les competències laborals dins del Secretariat, es prioritzés la resolució de les demandes plantejades per l’equip tècnic.

El juliol del 2019 es va arribar a un acord amb l’equip tècnic que va permetre atendre gran part de les seves demandes i que van comportar, entre d’altres, el pas a una categoria professional superior per una part important de l’equip i una millora salarial de tot els membres. Aquestes millores es van aplicar amb retroactivitat a 1 de gener del 2019.

A finals de maig del 2019 el Sr Bostyn va anunciar per escrit la seva voluntat de deixar l’entitat. Aquesta marxa es va materialitzar a principis d’octubre de 2019. Des d’aleshores ha estat difamant l’entitat a les xarxes socials regularment. Ara ho fa en mig del procés electoral. L’entitat es reserva el dret d’actuar en justícia per preservar el seu bon nom.