fbpx

L’Assemblea valora celebrar virtualment la seva VIII Assemblea General

L’entitat estudia seguir l’exemple de Suïssa, França o Alemanya, on no permeten les reunions de més d’un miler de persones, com és el cas de l’Assemblea General

El diumenge 22 de març està previst celebrar la VIII Assemblea General de l’Assemblea Nacional Catalana a l’Hospitalet de Llobregat. Degut a l’evolució del coronavirus, així com per responsabilitat amb la salut pública i amb les nostres sòcies i socis, i tenint en compte que els Estatuts i el Reglament de Règim Intern de l’entitat preveuen la possibilitat de celebrar una assemblea general presencial o de forma virtual, s’està avaluant la possibilitat de canviar-ne el format i celebrar l’Assemblea General de forma virtual.

Els Estatuts i, principalment l’article 7.1.3 del Reglament de Règim Intern de l’Assemblea, preveuen que l’Assemblea General es podrà celebrar de manera presencial o virtual. En aquest segon cas, la Comissió Organitzadora de l’Assemblea General crearà un comitè tècnic pel desenvolupament correcte de d’aquesta des d’un punt de vista informàtic.

A més, seguint l’exemple de Suïssa, França, Alemanya o Itàlia, que han prohibit els actes que agrupin més d’un miler de persones per evitar la propagació del virus, i malgrat que a Catalunya actualment encara no s’ha aplicat aquesta mesura, tenint en compte que l’Assemblea General de l’entitat és un acte on precisament se supera amb escreix aquesta xifra, s’està valorant i preparant la possibilitat de realitzar l’Assemblea General de forma virtual.

Així doncs, l’Assemblea seguirà amb atenció l’evolució dels esdeveniments a la vegada que ja està treballant amb la hipòtesi de realitzar una Assemblea General Virtual. Aquest canvi de model és una oportunitat per modernitzar i ser exemple de cercar un model d’Assemblea General que faciliti encara més la participació entre els seus membres de ple dret.